"Неопалима купина" вітає своїх читачів тепер і в електроннім варіанті!!!

Тут Ви зможете прочитати вибрані статті з нашого журналу, познайомитись із нашими книгами, а також буди в курсі усіх наших новин!!!

Нагадуємо передплатний індекс часопису "Неопалима купина"-
94689 - 7 гривень 67 копійок на місяць!!!

94690 - бібліотечка журналу - справжній зріз сучасного літературного процесу! Щодватижні нова книжечка!!!

...вартість передплати на місяць - 5.57 !!!

І останнє - (найголовніше) - як Ви щось пишете, то бігом несіть нам!!! Висилайте на адресу в Києві - вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 17! (або ото просто й приходьте із своїм свіженьким рукописниченятком під пахвою !!!)

Телефончик наш (воно ще й факсо) - (044)
486-18-17

26 квітня 2008 р.

Про наші книги

Аби придбати книги серії «Бібліотека журналу «Неопалима купина» перерахуйте З грн. (за кожну замовлену назву) на рахунок ТОВ «Видавництво «Неопалима купина» (Банківські реквізити: 2600228 у АКБ «Легбанк» м.Київ, МФО 300056,ЄДПРОУ 31451602). Квитанцію треба надіслати на адресу: Видавництво «Неопалима купина», вул.О.Гончара, 52 оф.17, м.Київ, 01054.


Серію і журнал «Неопалима купина» можна передплатити (запитуйте Додаток до «Каталогу видань України» на 2008 рік, інформаційний лист №5 (вкладка №5).


Передплатний індекс «Бібліотеки журналу «Неопалима купина»(виходить двічі на місяць) 94690; вартість видання з доставкою на місяць 5грн.57 коп.


Передплатний індекс журналу «Неопалима купина» 94689; вартість видання з доставкою на місяць 7 грн. 67 коп.

Літературний нарис — несправедливо ігнорований нинішньою періодикою жанр. «Сільські вісті» — чи не єдина в Україні газета, яка не забула цей жанр і підтримує літераторів-нарисовців. Найактивніший із них — Степан Колесник. Майстерно виписані розповіді про долі конкретних людей, за якими зримо постає доля сучасної України, і увійшли до цієї книги.У новій книзі Анатолій Скрипник роз­повідає про подорожі та зустрічі різних літ, розмірковує про мінливе щастя пізнання вічного з часу звичайного люд­ського життя.


До книги відомого майстра історичного жанру, ретельного дослідника україн­ської старовини, увійшли написані в різний час оповідання, героїв яких об’єд­нує жертовна любов до Вітчизни.


До книги житомирського прозаїка Анатолія Шевчука увійшли оповідання різних років, у яких майстерно переплітаються гумор, іронія, тонкий психологізм і фантасмагорія. Пись­мен­никові вдалося створти живий портрет часу і людини в ньому.


Герої оповідань Ю.Мушкетика, з поколін­ня на долю якого випали війни, голодомори й репресії. Та попри всі випробування жорстокого часу вони не переступили Божих заповідей, зберегли викосу моральність і людяність. «Шкіци» — трагікомічні замальовки з історії кремлівських вождів і їхніх прихвостнів.


«Притула» — гостросюжетний психоло­гічний твір про боротьбу й поразку особистості в умовах теперішнього українського безпросвіття. Це твір про кожного з нас — сильних духом і фізично безсилих перед новітньою Системою, створеною чинною владою.


2007 року виповнилося 200 років від дня народження Пилипа Морачевського — першого перекладача українською мовою усіх чотирьох Євангелій. Ця його праця спричинила появу сумнозвісного Валуєвського указу, який на довгі роки наклав заборону на українське друковане слово. Степан Данилович Ніс — лікар, народознавець, фольклорист, літератор. Його багатюща творча спадщина і досі чекає свого уважного дослід­ника.Про долі цих несправедливо забутих діячів української культури і розповідає ця книга.


У книжці вміщено літературні портрети Оксани Лятуринської, Василя Барки, Івана Багряного, Юрія Липи та Євгена Маланюка.


Пропоновані читачам два есеї О. Шарварка — це, власне, один твір, писаний з невеликою перервою всередині 90-их років минулого сторіччя. Твір про геніального поета Павла Тичину, який з різних причин став співцем більшовицької партії, крилаті вислови якого (Партія веде, Сталь і ніжність, Чуття єдиної родини, Я єсть народ тощо), поза його бажанням, ставали знаряддям антиукраїнської полі­тики. До розгляду «нехудожніх» творів Тичини, його життєвої поразки за умов тоталітаризму не доступався жоден із літературознавців. Нинішні версії письменника — перша спроба.


Книжку відомого поета і громадського діяча складають написані в різний час поетичні мініатюри сатирико-гумористичного забарвлення, афористичні, незрідка протестні роздуми про нашу складну і суперечливу сучасність, взаємодію літератури і політики, природу й призначення поезії в житті.


Окремий еротичний розділ «Сто спокус» також відзначається іроніч­ними й гумористичними інтонаціями.


У новій комедії відомого драматурга Анатолія Крима хрестоматійний образ Дон Жуана постає перед нами з несподіваного боку — це тонкий знавець жіночої душі, для якого головне в коханні не тілесні втіхи, а духовне єднання.


Книга «Родинний сад» містить вибрані твори відомого поета і прозаїка, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка.


Нова збірка жорстких, іноді виповнених «чорним гумором» поезій Ю.Коваліва перейнята загостреним чуттям катастрофізму, болісними переживаннями обвальної кризи соціальних та національних цінностей, епістемологічного розриву, неприйняттям потворної дійсності, яка нехтує моральними (гуманістичними) критеріями, застереженням перед вірогідними трагедіями. До нових творів додано кілька віршів «Із напівзабутого зошита», написаних у 70—80-і роки.


Поезія Олесі Мудрак — це пошук Любові на межі Болю, Музики — на межі Тиші і невдоволення від незнайденої ще глибокої Мудрості. Та молодість вже мудра тим, що за нею — майбутнє.


У книжці відомого французького поета, члена Французької Академії П’єра Емманюеля (1916–1984) зроблено спробу модерного трактування античного сюжету про Орфея та Евридіку. Міф про вбитого бога, родоначальника ліричної поезії, воскреслого у співі та поетичних творіннях багатьох наступних поколінь, художньо співвідноситься з думкою про невмирущість поетичного начала в художньому світі.

З французької переклав Михайло Москаленко.


Роман відомої письменниці К.Мотрич «Мотрині ночі» — твір про велике і трагіч­не кохання Мотрі Кочубей і гетьмана І.Мазепи. Події відбуваються на тлі моторошної доби — загибелі Батурина, поразки під Полтавою, зради козацької старшини і втрати волі й державності на довгі століття. Роман у віршах — ще один літопис про трагічну правду, криваву сторінку нашої історії, яка принесла крах Україні, вигубила дух нації, але, на жаль, не збагатила нас досвідом.


До книги увійшли вибрані оповідання письменника, в яких він показує повоєнне село через долю жінки. Трагічні й водно­час смішні історії, щедро пересипані живим, часто «солонуватим» словом, нагадають читачеві класичний «Декамерон» Дж.Бокаччо.


Книга «Правда і віра» – вірші нові та ви­брані з кількох поетичних збірок Юрія Завгороднього, що виходили в останні роки на зламі тисячоліть, їх єднає потяг поета до філософського осмислення призначення людини, її відповідальності за свої вчинки перед собою і собі подібними.


Нова книга Анатолія Скрипника — про подорожі рідним краєм, шляхи, які не приголомшують відстанями і що їх пере­йти можна навіть пішки, але часом саме вони приводять до людей, в долях яких раптом постає вражаюча краса подробиць життя і щастя.

Немає коментарів: